شرکت دارویی پوراطب
جهت پیگیری دارو در داروخانه های سراسر کشور با شماره 82406-021 تماس حاصل فرمایید.
جستجوی نام دارو
جستجوی عمومی

Previous12345678910...4546Next

نام دارو برند های معروف طبقه بندی درمانی طبقه بندی فارماکولوژیک طبقه بندی مصرف در حاملگی
A.C.A
آ س آ
Excedrin, Iralgesic ضددرد، ضدتب تركيب استامينوفن و کافئین گروه C (در سه ماهه سوم بارداري D)
A.C.T.H. (CORTICOTROPIN)
کورتی کوتروپین
A.S.A. (Acetyl Salicylic Acid)
آ اس آ
A.S.A. CODEINE
آ اس آ کودئین
Aspicod, Codimal, Empirin ضددرد تركيب استيل ساليسيليك اسيد و كدئين گروه C
ABCIXIMAB
آبسیکسیماب
ReoPro مهارکنندة تجمع پلاکت ها ضدتجمع پلاکتی گروه C
ACARBOSE
آکاربوز
Acarbex, Prandese, Precose ضدديابت مهاركنندة آلفا گلوكوزيداز گروه B
ACETAMINOPHEN CODEINE
آستامینوفن کودئین
Codacet, Iranphen-C, Phenophen, Tylophen-C ضددرد تركيب استامينوفن و كدئين گروه C
ACETAMINOPHEN (Paracetamol)
آستامینوفن
Acephen, Acetophen, Anacin-3, Biolenol, Cetophen, Datril, Datril-500, Iraphen, Tempra, Tylenol, Tylophen, valadol, Valorin ضددرد غيرمخدر، ضدتب مشتق پاراآمينوفنل گروه B
ACETAZOLAMIDE
آستوزولامید
Ak-Zol, Diamox, Diamox Sequels درمان كمكي در گلوكوم زاويه باز و درمان قبل‌از جراحي گلوكوم حاد زاويه بسته، ضدتشنج، درمان ادم، پيشگيري و درمان موارد حاد بيماري ارتفاع مهاركنندة آنزيم كربنيك انهيدراز گروه C
ACETYL SALYCYLIC ACID
آستیل سالیسیلاک اسید
Aspirimex, Aspirin, Enseals, Aspergum, Buffinol, Easprin, Ecortrin, Empirin, Encaprin, Entrophen, Measurin, Pyranal M.C., Zorprin ضددرد غيرمخدر ، ضدتب ، ضدالتهاب، مانع تجمع پلاكتي ساليسيلات گروه C (در سه ماهه سوم حاملگي: گروه D)
ACETYLCHOLINE Chloride
آستین کولین کلوراید
Miochol تنگ كنندة مردمك آگونيست كولينرژيك گروه C
ACETYLCYSTEINE
آستیل سیستین
ACC Long, Mucomyst, Mucosol, Parvolex آنتي دوت مسموميت با استامينوفن تركيب مشتقات اسيد آمينه (L- سيستئين) گروه B
ACICLOVIR
آسیکلوویر
ACITRETIN
آسیترتین
Neotigasone, Soriatane ضدپسوريازيس، ضدآكنه تركيب رتينوئيد گروه X
ACTIVATED PROTHROMBIN COMPLEX
پروترومبین کامپلکس
Prothroplex کمپلکس فاکتورهای انعقادی، ضد هموفیلی مشتقات خون گروه C
ACYCLOVIR (Ophthalmic, Topical)
آسیکلوویر
Biocyclovir, Zovirax ضدويروس نوكلئوزيد پورين صناعي گروه C
ACYCLOVIR
آسیکلوویر
Biocyclovir, Zovirax ضدويروس نوكلئوزيد پورين صناعي گروه B
ADEFOVIR Dipivoxil
آسیکلوویر دیپیوکسیل
Hepsera ضد هپاتیت آنالوگ نوکلئوتید آدنوزین گروه C
ADENOSINE
آدنوسین
Adenocard, Adenoscan ضدآريتمي نوكلئوزيد گروه C
ADULT COLD
سرماخوردگی بزرگ سالان
Anacold, Dristan AF, Corisan, Lorizan برطرف كنندة علايم سرماخوردگي تركيب استامينوفن، فنيل افرين و كلرفنيرامين گروه C

Previous12345678910...4546Next


© 2012 Pourateb Corporation. All rights reserved.  
مشاوره پزشکی آنلاین
*
  پرسش خود را مطرح کنید: