شرکت دارویی پوراطب
  نام دارو: SIMETHICONE    سیمتیکون
  نام های تجاری معروف: Gas-X, Mylicon, Phazyme
  طبقه بندی فارماکولوژیک: ضدنفخ
  طبقه بندی درمانی: ضدنفخ
  طبقه بندی مصرف در حاملگی: گروه C

فرآورده‌هاي ژنريك ايران

Capsules: 125 mg

انديكاسيونها، راه مصرف و دوزاژ

نفخ‌شکم

بالغین و کودکان بزرگتر‌از 12 سال: 40-125mg از راه خوراکی، بعد‌از هر وعده غذا و قبل‌از خواب تجویز ‌می‌شود.

فارماكوديناميك و فارماكوكينتيك

مكانيسم اثر: اثر ضد‌نفخ: این دارو با کاهش کشش سطحی حباب‌های هوا مانع تشکیل آنها ‌می‌شود.

نيمه عمر: ناشناخته.

 

راه مصرف

شروع اثر

اوج اثر

مدت اثر

خوراکی

ناشناخته

نیم ساعت تا 2 ساعت

4 ساعت

دفع: از راه مدفوع دفع ‌می‌شود.

كنترانديكاسيونها و موارد احتياط

كنترانديكاسيونها: ˜ حساسیت مفرط نسبت به دارو.

تداخلات

دارو ـ دارو: مورد خاصی گزارش نشده است.

واكنش‌هاي ناخواسته و عوارض جانبي

l: GI آروغ، دفع گاز از رکتوم.

 

توجهات باليني

تجويز و نگهداري دارو:

P این دارو در بسیاری از ترکیبات آنتی‌اسید موجود است.

P این دارو مانع تشکیل گاز نمی‌شود.

P دارو را در جای خشک و درجه حرارت 15-30°C نگهداری کنید.

آموزش بيمار / خانواده

اطلاعات كلي: y اهمیت رژیم غذایی و تحرک را در پیشگیری از تشکیل گاز و نفخ جهت بیمار شرح دهید و گوشزد نمایید که این دارو مانع تشکیل گاز نمی‌شود.

y از بیمار بخواهید درصورت عدم بهبودی به پزشک مراجعه نماید.

 

 


© 2012 Pourateb Corporation. All rights reserved.  
مشاوره پزشکی آنلاین
*
  پرسش خود را مطرح کنید: