خدمات ارائه شده اخیر


نام و نام خانوادگی تخصص نوع خدمات ارائه شده تاریخ انجام خدمات
دکتر غلامحسین سلیمانی متخصص و جراح پوست، مو و زیبایی - لیزرتراپی کاشت موی طبیعی طراحي و چاپ کارت ویزیت 1392/05/02
دکتر محمد حافظ القرآنی متخصص ارتوپدی جراح استخوان، مفاصل، ستون فقرات اعصاب محیطی و تاندونها تعویض مفاصل لگن و زانوها آرتروسکپی زانو طراحي و چاپ کارت ویزیت 1392/05/02
دکتر زهرا عابدی جراح و متخصص بیماریهای زنان زایمانهای غیرطبیعی و نازائی بورد تخصصی زنان طراحي و چاپ کارت ویزیت 1392/05/02
دکتر عبدالرسول خوانساریان بورد تخصصی جراحی استخوان و مفاصل تعویض مفاصل، آرتروسکوپی زانو طراحي و چاپ کارت ویزیت 1392/05/02
دکتر فربد هاشم دباغیان متخصص ارتوپدی طراحي و چاپ کارت ویزیت 1392/05/02
دکتر محمدرضا شمس انصاری متخصص اعصاب و روان، روان پزشک طراحي و چاپ کارت ویزیت 1392/05/02
دکتر مژگان کیان جو متخصص بیماریهای داخلی طراحي و چاپ کارت ویزیت 1392/05/02
داروخانه دکتر ارباب دکتر محمد رضا حسین خان ارباب طراحي و چاپ کارت ویزیت 1392/05/02
داروخانه ثنا طراحي و چاپ کارت ویزیت 1392/05/02
داروخانه شبانه روزی نارمک طراحي و چاپ کارت ویزیت 1392/05/02
داروخانه دکتر کاترین حقیقی ساخت داروهای ترکیبی و مشاوره دارویی طراحي و چاپ کارت ویزیت 1392/05/02
دکتر محمد تلک آبادی فوق تخصص گوارش و کبد شماره پرونده: طراحي و چاپ کارت ویزیت 1392/05/02
دکتر ساندرا سعیدی فوق تخصص گوارش و کبد شماره پرونده: طراحي و چاپ کارت ویزیت 1392/05/02
دکتر ژیلا حضرتی فوق تخصص گوارش و کبد شماره پرونده: طراحي و چاپ کارت ویزیت 1392/05/02
دکتر علی عابدینی متخصص داخلی قلب، گوارش، ریه طراحي و چاپ سرنسخه 1392/04/26
دکتر عباس ارج متخصص بیماریهای داخلی فوق تخصص بیماریهای گوارش کبد، مجاری صفراوی و اندوسکوپی عضو هیئت علمی دانشگاه طراحي و چاپ سرنسخه 1392/04/26
دکتر محمد رضا هاتف دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد فوق تخصص روماتولوژی «مفاصل و استخوانها» طراحي و چاپ سرنسخه 1392/04/26
دکتر نغمه برهانی نائینی جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی دارای بورد تخصصی طراحي و چاپ سرنسخه 1392/04/26
دکتر نویدا نوروززاده جراح ومتخصص زنان-زایمان و نازایی لاپاراسکوپی - مشاوره تنظیم خانواده طراحي و چاپ سرنسخه 1392/04/26
دکتر محسن قاسم زاده جراح و متخصص بیماریهای استخوان، مفاصل، ستون فقرات، آسیبهای ورزشی، آرتروسکوپی، آرتروز، اعصاب محیطی، دست و پا طراحي و چاپ سرنسخه 1392/04/26
دکتر سکینه قربانی جراح و متخصص زنان، زایمان و نازائی لاپاروسکوپی طراحي و چاپ سرنسخه 1392/04/26
دکتر محمد جعفر فره وش دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران متخصص بیماریهای داخلی فوق تخصص گوارش و آندوسکوپی طراحي و چاپ سرنسخه 1392/04/26
دکتر خدیجه گلزاری متخصص بیماریهای داخلی فوق تخصص بیماریهای کلیه طراحي و چاپ سرنسخه 1392/04/26
دکتر وحیده ذاکرحسینی جراح ومتخصص بیماریهای زنان و زایمان و نازائی طراحي و چاپ سرنسخه 1392/04/26
دکتر سعید صادقیان متخصص بیماریهای داخلی ( غدد - ریه) آندوسکوپی دستگاه گوارش طراحي و چاپ سرنسخه 1392/04/26
دکتر فریبا یحیی زاده جراح و متخصص زنان و زایمان و نازائی عضو جامعه جراحان طراحي و چاپ سرنسخه 1392/04/26
دکتر شادی مظلومی متخصص پوست، مو، زیبایی جراحی پوست و لیزر دارای بورد تخصصی طراحي و چاپ سرنسخه 1392/04/26
دکتر حسین صابری همدانی متخصص پوست، مو، زیبایی و لیزر طراحي و چاپ سرنسخه 1392/04/26
دکتر همایون عباسی جراح و متخصص کلیه و مجاری ادرار و ناباروری مردان همکار مرکز ناباروری و IVF اصفهان همکار مرکز ناباروری شهیدبهشتی اصفهان طراحي و چاپ سرنسخه 1392/04/26
دکتر نصیر اسکندری متخصص جراحی استخوان، مفاصل و اندام ناقص جراحی آسیبهای ورزشی زانو (تعویض مفاصل زانو و لگن) جراحی دیسک و ستون فقرات طراحي و چاپ سرنسخه 1392/04/26
  خدمات رایگان به پزشکان
  • تهیه کارت ویزیت رایگان برای پزشکان
  • تهیه سرنسخه رایگان برای پزشکان.
  • صفحات اختصاصی به نام پزشک برای معرفی ایشان در اینترنت به صورت رایگان.
  • سیستم نوبت دهی برای مطب پزشکان به صورت رایگان.
  • ایجاد وبلاگ اختصاصی به نام پزشکان به صورت رایگان.
  • کارت ویزیت و سرنسخه خود را یک بار درخواست کنید و به صورت مرتب دریافت کنید و وضعیت آن را در سایت پوراطب پیگیری نمایید

                         درخواست خدمات پزشکان
  خدمات رایگان به داروخانه ها
  • تهیه کارت ویزیت رایگان برای داروخانه ها
  • کارت ویزیت خود را یک بار درخواست کنید و به صورت مرتب دریافت کنید و وضعیت آن را در سایت پوراطب پیگیری نمایید

                         درخواست خدمات داروخانه ها
© 2012 Pourateb Corporation. All rights reserved.  
مشاوره پزشکی آنلاین
*
  پرسش خود را مطرح کنید: