خدمات ارائه شده اخیر


نام و نام خانوادگی تخصص نوع خدمات ارائه شده تاریخ انجام خدمات
دکتر پریچهر اسماعیل بیگی متخصص بیماریهای کودکان بهداشت و تغذیه نوزادان طراحي و چاپ سرنسخه 1392/01/31
دکتر سوزان نبئی طراحي و چاپ سرنسخه 1392/01/31
دکتر همایون هراتی متخصص جراحی استخوان و مفاصل بورد تخصصی ارتوپدی طراحي و چاپ سرنسخه 1392/01/31
دکتر عطاالّه مشیرآبادی متخصص جراحی ارتوپدی دارای بورد تخصصی فلوشیپ، جراحی زانو - لگن آرتروسکوپی مفاصل و آرتروپلاستی (تعویض مفاصل) طراحي و چاپ سرنسخه 1392/01/31
دکتر غلام حسین محمدی جراح و متخصص استخوان و مفاصل (ارتوپدی) طراحي و چاپ سرنسخه 1391/12/20
دکتر علی عبداللهی جراح و متخصص بیماریهای چشم فوق تخصص جراحی شبکیه و لیزر اصلاح عیوب انکساری چشم با لیزر (لازک) استاد چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران طراحي و چاپ سرنسخه 1391/12/20
دکتر مسعود شلتوکی متخصص بیماریهای داخلی چک آپ داخلی طراحي و چاپ سرنسخه 1391/12/20
دکتر ابوالحسن برجیان متخصص جراحی ارتوپدی فلوشیپ تومورهای استخوان طراحي و چاپ سرنسخه 1391/12/20
دکتر مرضیه بهادر جراح و متخحصص بیماریهای زنان، زایمان و نازایی فلوشیپ نازایی - IVF طراحي و چاپ سرنسخه 1391/12/20
دکتر اعظم رشیدی جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی طراحي و چاپ سرنسخه 1391/12/20
دکتر مهرانگیز صدیقین جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی دارای بورد تخصصی طراحي و چاپ سرنسخه 1391/12/20
دکتر حسین طلائیان فرد متخصص ارتوپدی جراح استخوان و مفاصل شکستگی ها فوق تخصص جراحی دست طراحي و چاپ سرنسخه 1391/12/20
دکتر نیره فصیحی فرد جراح و متخصص بیماریهای زنان، زایمان، نازایی استادیار دانشگاه طراحي و چاپ سرنسخه 1391/12/20
دکتر محمود ساعت ساز متخصص بیماری های داخلی طراحي و چاپ کارت ویزیت 1391/12/17
دکتر سیما احتشام زاده جراح و متخصص زنان زایمان و نازایی طراحي و چاپ کارت ویزیت 1391/12/17
دکتر مسعود دهدشتیان متخصص کودکان طراحي و چاپ کارت ویزیت 1391/12/17
دکتر شوکت احمدی جراح ومتخصص زنان طراحي و چاپ کارت ویزیت 1391/12/17
دکتر نوشین بیات متخصص داخلی - فوق تخصص روماتولوژی دوره تکمیلی روماتولوژی پیشرفته از دانشگاه آدلاید استرالیا دانشیار دانشگاه طراحي و چاپ کارت ویزیت 1391/12/17
ُShahed Bahmani نماینده علمی طراحي و چاپ کارت ویزیت 1391/12/17
دکتر پدیده قائم پناه نماینده علمی طراحي و چاپ کارت ویزیت 1391/12/17
دکتر علی قربانی فوق تخصص کلیه، فشارخون و پیوند کلیه استادیار دانشگاه طراحي و چاپ کارت ویزیت 1391/12/17
دکتر غلامحسین سلیمانی متخصص و جراح پوست، مو و زیبایی - لیزرتراپی کاشت موی طبیعی طراحي و چاپ کارت ویزیت 1391/12/17
دکتر فردوس محرابیان جراح و متخصص بیماریهای زنان، زایمان و نازائی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان طراحي و چاپ کارت ویزیت 1391/12/17
دکتر مهران رقاع دارای بورد تخصصی بیماریهای داخلی فلوشیپ فوق تخصص گوارش، کبد و آندوسکوپی از آلمان عضو انجمن آندوسکوپی اروپا ESGE عضو انجمن بین المللی متخصصین گوارش IASGO طراحي و چاپ کارت ویزیت 1391/12/17
دکتر احمد عسکری برد تخصصی داخلی گواهینامه فوق تخصص اندوسکوپی گوارش E.R.C.P عضو انجمن فوق تخصص گوارش و متخصصین داخلی ایران استادیار دانشگاه طراحي و چاپ کارت ویزیت 1391/12/17
دکتر سیده ویدا رضوی جراح و متخصص زنان و زایمان فلوشیپ لیزرلاپاراسکوپی از آمریکا طراحي و چاپ کارت ویزیت 1391/12/17
دکتر منوچهر محمدبیگی متخصص بیماریهای داخلی فوق تخصص بیماریهای غدد و متابولیسم طراحي و چاپ کارت ویزیت 1391/12/17
دکتر فرشته کاظمینی جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی دارای بورد تخصصی طراحي و چاپ کارت ویزیت 1391/12/17
دکتر حسین رضائی متخصص مغز و اعصاب و الکترودیاگنوستیک از انگلستان طراحي و چاپ کارت ویزیت 1391/12/17
دکتر محمد حافظ القرآنی متخصص ارتوپدی جراح استخوان، مفاصل، ستون فقرات اعصاب محیطی و تاندونها تعویض مفاصل لگن و زانوها آرتروسکپی زانو طراحي و چاپ کارت ویزیت 1391/12/17
  خدمات رایگان به پزشکان
  • تهیه کارت ویزیت رایگان برای پزشکان
  • تهیه سرنسخه رایگان برای پزشکان.
  • صفحات اختصاصی به نام پزشک برای معرفی ایشان در اینترنت به صورت رایگان.
  • سیستم نوبت دهی برای مطب پزشکان به صورت رایگان.
  • ایجاد وبلاگ اختصاصی به نام پزشکان به صورت رایگان.
  • کارت ویزیت و سرنسخه خود را یک بار درخواست کنید و به صورت مرتب دریافت کنید و وضعیت آن را در سایت پوراطب پیگیری نمایید

                         درخواست خدمات پزشکان
  خدمات رایگان به داروخانه ها
  • تهیه کارت ویزیت رایگان برای داروخانه ها
  • کارت ویزیت خود را یک بار درخواست کنید و به صورت مرتب دریافت کنید و وضعیت آن را در سایت پوراطب پیگیری نمایید

                         درخواست خدمات داروخانه ها
© 2012 Pourateb Corporation. All rights reserved.  
مشاوره پزشکی آنلاین
*
  پرسش خود را مطرح کنید: