خدمات ارائه شده اخیر


نام و نام خانوادگی تخصص نوع خدمات ارائه شده تاریخ انجام خدمات
دکتر بهزاد مهدوی متخصص جراحی استخوان و مفاصل ارتوپد طراحي و چاپ سرنسخه 1391/09/01
دکتر فروغ سادات محتشمی جراح و متخصص بیماریهای زنان، زایمان و نازایی طراحي و چاپ سرنسخه 1391/09/01
دکتر سیما طادی متخصص جراح زنان، زایمان و نازایی طراحي و چاپ سرنسخه 1391/09/01
دکتر خدیجه تهرانی متخصص بیماریهای مغز و اعصاب و ستون فقرات داپلر عروق مغز و گردن، نوار عصب و عضله، نوار مغزی استاد یار دانشگاه طراحي و چاپ سرنسخه 1391/09/01
دکتر عبدالعلی تقوا متخصص داخلی کودکان و نوزادان طراحي و چاپ سرنسخه 1391/08/30
دکتر فرناز سهراب وند متخصص و جراح زنان، زایمان و نازایی فلوشیپ IVF و لاپاروسکوپی و هیستروسکوپی از آلمان عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران طراحي و چاپ سرنسخه 1391/08/30
دکتر معصومه ظفری جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی طراحي و چاپ سرنسخه 1391/08/30
دکتر شراره مجد جراح و متخصص زنان ، زایمان و نازایی طراحي و چاپ سرنسخه 1391/08/30
دکتر عالیه معماری جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی دارای بورد تخصصی عضو جامعه جراحان طراحي و چاپ سرنسخه 1391/08/30
دکتر سارا ذوالقدر متخصص پوست،مو، زیبایی، لیزر و پیوند مو عضو هیئت علمی دانشگاه تهران دارای بورد تخصصی طراحي و چاپ کارت ویزیت 1391/08/30
دکتر راشین ضرغام جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی بورد تخصصی از دانشگاه تهران تخصص در لاپاراسکوپی - کولپوسکوپی مراقبت و مشاوره دوران بارداری طراحي و چاپ سرنسخه 1391/08/30
دکتر راشین ضرغام جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی بورد تخصصی از دانشگاه تهران تخصص در لاپاراسکوپی - کولپوسکوپی مراقبت و مشاوره دوران بارداری طراحي و چاپ کارت ویزیت 1391/08/30
دکتر امیرمسعود طاهری متخصص پوست، مو، زیبایی و لیزر دزمانی از مون پلیه فرانسه طراحي و چاپ سرنسخه 1391/08/30
دکتر فروغ بوالوفائی جراح متخصص زنان طراحي و چاپ کارت ویزیت 1391/08/30
دکتر حمیدرضا صبور دارای بوردتخصصی کودکان طراحي و چاپ سرنسخه 1391/08/30
دکتر آتوسا قاسمی جراح و متخصص زنان، زایمان و نازائی دارای بورد تخصصی طراحي و چاپ سرنسخه 1391/08/30
دکتر سیده سمانه عمادیان جراح زنان طراحي و چاپ سرنسخه 1391/08/30
دکتر محمد سعید واثقی پوست طراحي و چاپ سرنسخه 1391/08/30
دکتر علیرضا انصاری فرد ( داخلی - اعصاب - اطفال) طراحي و چاپ سرنسخه 1391/08/30
داروخانه دکتر فخرائی طرف قرارداد با بیمه های تامین اجتماعی، خدمات درمانی نیروهای مسلح و ........ طراحي و چاپ کارت ویزیت 1391/08/30
دکتر مهسا میردامادی بورد تخصصی در بیماریهای داخلی غدد (دیابت، تیروئید) کلیه، گوارش، قلب، تنفس عضو انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران عضو انجمن متخصصین داخلی ایران طرف قرارداد با بیمه ها طراحي و چاپ کارت ویزیت 1391/08/30
نفیسه معصومی نماینده علمی طراحي و چاپ کارت ویزیت 1391/08/30
دکتر فرح قاسمی جراح و متخصص زنان، زایمان و نازائی «دارای بورد تخصصی» طراحي و چاپ سرنسخه 1391/08/30
حمیرا اطیابی متخصص بیماریهای داخلی طراحي و چاپ سرنسخه 1391/08/30
داروخانه آجودانیه طراحي و چاپ کارت ویزیت 1391/08/30
دکتر اکرم گیلکی متخصص بیماریهای داخلی طراحي و چاپ سرنسخه 1391/08/30
دکتر فربد هاشم دباغیان متخصص ارتوپدی طراحي و چاپ سرنسخه 1391/08/30
دکتر هادی صدیق متخصص و جراح بیماریهای زنان، زایمان و نازایی از آمریکا طراحي و چاپ سرنسخه 1391/08/30
دکتر میترا محیط جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی فلوشیپ انکولوژی زنان (سرطانهای زنان و کولپوسکوپی) طراحي و چاپ سرنسخه 1391/08/30
دکتر جمیل تسلیمی متخصص جراحی عمومی طراحي و چاپ سرنسخه 1391/08/30
  خدمات رایگان به پزشکان
  • تهیه کارت ویزیت رایگان برای پزشکان
  • تهیه سرنسخه رایگان برای پزشکان.
  • صفحات اختصاصی به نام پزشک برای معرفی ایشان در اینترنت به صورت رایگان.
  • سیستم نوبت دهی برای مطب پزشکان به صورت رایگان.
  • ایجاد وبلاگ اختصاصی به نام پزشکان به صورت رایگان.
  • کارت ویزیت و سرنسخه خود را یک بار درخواست کنید و به صورت مرتب دریافت کنید و وضعیت آن را در سایت پوراطب پیگیری نمایید

                         درخواست خدمات پزشکان
  خدمات رایگان به داروخانه ها
  • تهیه کارت ویزیت رایگان برای داروخانه ها
  • کارت ویزیت خود را یک بار درخواست کنید و به صورت مرتب دریافت کنید و وضعیت آن را در سایت پوراطب پیگیری نمایید

                         درخواست خدمات داروخانه ها
© 2012 Pourateb Corporation. All rights reserved.  
مشاوره پزشکی آنلاین
*
  پرسش خود را مطرح کنید: